|

Case: Huskvarna Söder – integration för livet mellan husen

08 mars 2017
13:40
Mattias Peterson
Nasra Souleiman
Bahman Pourjanaki

Case: Huskvarna Söder – integration för livet mellan husen

Mattias Peterson, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Skövde/Jönköping och projektledarna Nasteho Souleiman och Bahman Pourjanaki berättar om ett unikt projekt på Huskvarna Söder har man verkligen fått fart på den mellanmänskliga utvecklingen, samvaron i samhället och stoltheten i platsen. Lite olja i maskineriet, lite kitt som håller ihop det, lite cash från många och naturligtvis en väldig massa engagemang. Huskvarna Söder är beviset på att allt går om man vill.