|

Case: Att förvalta relationer

08 mars 2017
14:30
Sari Isberg

Case: Att förvalta relationer

Relationsförvaltning är Stena Fastigheters eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge. Träffa Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg, som arbetar med ett stort antal sociala projekt för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer i befintliga boendeområden. På Urbant Forum berättar hon mer om hur Stena Fastigheter arbetar med Relationsförvaltning och boendedialog i utvecklingen av de cirka 2 000 nya bostäder som ska byggas de närmaste åren.