|

Social hållbarhet på riktigt

08 mars 2017
13:05
Samir Sabri

Social hållbarhet på riktigt

Samir Sabri var bara 15 år när han tvingades ta på sig skulden för ett mord hans pappa utfört. Domen för dådet blev början på Samirs kriminella liv, men i dag har han lyckats ta sig ur kriminaliteten och hjälper andra att starta ett nytt liv. Samir är grundare av organisationen 2nd Chance som verkar för att bryta all typ av utanförskap och underlätta för människor med kriminell bakgrund att skapa sig ett hederligt liv med varaktigt arbete. 2nd Chance har erfarenhet att kunna möta människor där de är vilket ger konkreta, hållbara och tydliga resultat. På Urbant Forum berättar han sin historia och hur vi kan göra skillnad.